Newsletter:

 
 
Oferte
 
Selectati mai multe optiuni tinand apasata tasta <CTRL>
Cauta ID:
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Mihai Bravu spatiu depozitare- birouri disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafete...
ID: AB02867
Pret: 2.000 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Colentina - D-na Ghica spatiu showroom disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafata...
ID: AB02859
Pret: 1.600 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Parcul Carol spatiu comercial disponibil pentru inchiriere. Detalii- surafata utila 200 mp...
ID: AB02793
Pret: 1.200 EUR
 
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Stefan cel Mare spatiu comercial disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafata utila 80...
ID: AB02856
Pret: 2.500 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Mihai Bravu - Obor spatiu comercial disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafata 204...
ID: AB02855
Pret: 3.900 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Calea Victoriei spatiu comercial 162 mp disponibil pentru inchiriere. Detalii- spatiul are...
ID: AB02137
Pret: 8.100 EUR
 
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Unirii spatii comerciale disponibile pentri inchiriere. Detalii - suprafete disponibile...
ID: AB02792
Pret: 15 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Mihai Bravu - Bucur Obor spatiu showroom disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafata...
ID: AB02764
Pret: 4.560 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona B-dul Ferdinand spatiu comercial disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafata utila 130...
ID: AB02750
Pret: 1.700 EUR
 
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Dorobanti - spatiu comercial disponibil pentru inchiriere. Detalii: 100 mp, parter, stradal...
ID: AB00687
Pret: 2.500 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Dristor spatiu comercial - showroom disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafata 220...
ID: AB02693
Pret: 1.760 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Basarabia spatiu comercial disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafete curinse intre...
ID: AB02660
Pret: 2.040 EUR
 
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Herastrau - Sos Nordului spatiu comercial disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafata...
ID: AB02659
Pret: 1.500 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Pache Protopopescu spatiu comercial disponibil pentru inchiriere. Detalii - suprafete...
ID: AB02658
Pret: 5.000 EUR
Inchiriere - Spatii comerciale
Zona Colentina - D-na Ghica spatii comerciale disponibile pentru inchiriere. Detalii - suprafete...
ID: AB02634
Pret: 1.850 EUR